GERONTO PSYCHOMOTORYKA

 

icon1 dbamy o sprawność umysłu i ciała
icon1 komunikujemy się z wzajemną satysfakcją
icon1 pożytecznie spędzamy wolny czas
Szukasz nowych form terapeutycznych? Chcesz poprawić jakość wolnego czasu osobom starszym? Chcesz zapewnić swoim podopiecznym wsparcie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej?

Firma Geronto zapewnia: *gotowe pakiety zajęć do wprowadzenia w ofertę placówek dziennego i stałego pobytu, *pozytywną ofertę zajęć poruszająca całą osobę, wspierającą percepcję i ruch, *pożyteczną animację wolnego czasu, zgodną ze stopniem  samodzielności.

Program aktywnej edukacji dla niesamodzielnych osób starszych firmy Geronto zawiera:

  • pakiet gerontopsychomotoryczny (dedykowany osobom z demencją): > indywidualna praca z gerontopsychomotorykiem /60 minut dziennie, > grupa ruchu – praca w grupie /60 minut – 90 minut dziennie,
  • treningi dla pracowników oraz warsztaty dla rodzin i osób wspierających osoby starsze,
  • tworzenie rodzinnych reportaży,
  • organizowanie i prowadzenie jubileuszy rodzinnych i ważnych uroczystości,
  • organizowanie i prowadzenie spotkań okolicznościowych.

Misją firmy Geronto jest poszukiwanie ścieżek motywacji osób biernych w starości. Szukamy nowych form wsparcia, które są przystosowane do potrzeb osób starszych.


Dobierz ofertę dla swoich najbliższych bądź podopiecznych:

Zaufanie podopiecznych

To najlepsza rekomendacja

„Przystanek Alzheimer” jest niezmiernie wdzięczny Panu Mariuszowi za poprowadzenie tak cennego i kreatywnego szkolenia, ukazującego nowe aspekty i sposoby docierania do osób z dysfunkcjami pamięci.

Małgorzata Musiał

Koordynator projektu

Zajęcia prowadzone przez pana Mariusza Dorota były przygotowane w sposób profesjonalny i różnorodny. Podczas ich realizacji zwracał uwagę na wszystkich uczestników. s.Kordiana Jolanta Szołtysek, Dyrektor

Dom Pomocy Społecznej

Przy wszystkich wspólnych przedsięwzięciach Pan Mariusz Dorot wykazuje się inwencją, zaangażowaniem, rzetelnością, starannością przygotowania scenariuszy. Anita Kucharska

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Partnerzy i współpracownicy

l_dr    kreatywni   l_dreamriselogo

Od ograniczeń

do możliwości