GERONTO PSYCHOMOTORYKA

 

icon1 dbamy o sprawność umysłu i ciała
icon1 komunikujemy się z wzajemną satysfakcją
icon1 pożytecznie spędzamy wolny czas

Szukasz nowych form terapeutycznych? Chcesz poprawić jakość wolnego czasu osobom starszym? Chcesz zapewnić swoim podopiecznym wsparcie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej?

 

Zapewniamy *gotowe pakiety zajęć do wprowadzenia w ofertę placówek dziennego i stałego pobytu, *pozytywną ofertę zajęć poruszająca całą osobę, wspierającą percepcję i ruch, *pożyteczną animację wolnego czasu, zgodną ze stopniem  samodzielności.

Program aktywnej edukacji dla niesamodzielnych osób starszych firmy Geronto zawiera:

  • pakiet gerontopsychomotoryczny (dedykowany osobom z demencją): > indywidualna praca z gerontopsychomotorykiem /60 minut dziennie, > grupa ruchu – praca w grupie /60 minut – 90 minut dziennie,
  • treningi dla pracowników oraz warsztaty dla rodzin i osób wspierających osoby starsze,
  • tworzenie rodzinnych reportaży,
  • organizowanie i prowadzenie jubileuszy rodzinnych i ważnych uroczystości,
  • organizowanie i prowadzenie spotkań okolicznościowych.

Misją firmy Geronto jest poszukiwanie ścieżek motywacji osób biernych w starości. Szukamy nowych form wsparcia, które są przystosowane do potrzeb osób starszych.


Dobierz ofertę dla swoich najbliższych bądź podopiecznych:

Zaufanie podopiecznych

To najlepsza rekomendacja

„Prelegent niezwykle umiejętnie i emocjonalnie przedstawił temat. Nawiązał bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, jak również z uczestnikami warsztatów.”

Anna Suchon

Koordynator projektu, Zespół Szkół Ogólnokształcących

„Prowadzący jest doskonale przygotowany merytorycznie, a omawiane zagadnienia obrazuje odpowiednimi przykładami. Pan Dorot oprócz części teoretycznej, bardzo dużo czasu poświęca na warsztaty i ćwiczenia praktyczne, które można w całości wykorzystać we własnej pracy.”

Andrzej Majewski

Dyrektor, Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki

„Przy wszystkich wspólnych przedsięwzięciach Pan Mariusz Dorot wykazuje się inwencją, zaangażowaniem, rzetelnością, starannością przygotowania scenariuszy.”

Anita Kucharska

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Od ograniczeń

do możliwości