Oferta

Zapraszam

do zapoznania się

z ofertą Geronto.pl

Działania firmy Geronto Mariusz Dorot skoncentrowane są wokół rozwoju osobowego poprzez wykorzystanie narzędzi pedagogicznych. Podstawowym celem jest podnoszenie jakości życia osób starszych przez pokonywanie trudności i usprawnianie codziennego życia.

Skupiamy się na  wsparciu rozwoju psychomotorycznego osób starszych, aby pomóc lepiej radzić sobie z codziennością. Zajmują nas wszelkie formy ruchu dostosowane do wieku i stopnia samodzielności.

Ruszyć. Doświadczyć. Żyć z powrotem.

Zapraszam w radosną przygodę ruchu, która porusza osoby z demencją. Moje działania zorientowane są na doświadczanie, edukację oraz procesy terapeutyczne. Prowadzę zajęcia wypełnione pomysłami poruszającymi całą osobę. W trakcie zajęć akcentuję doświadczenie słowa „więcej”:

WIĘCEJ bezpieczeństwa!
WIĘCEJ zaufania do siebie!
WIĘCEJ zdolności i kompetencji!

Nowością na rynku usług wsparcia osób z demencją są Grupy Ruchu!
SZCZEGÓLNIE POLECAMY!

GRUPY RUCHU to oferta zajęć motorycznych przygotowana specjalnie dla placówek dziennego i stałego pobytu osób starszych niesamodzielnych.  To pożyteczna animacja wolnego czasu w przyjaznej atmosferze oparta o metodę gerontopsychomotoryki. Metoda ta w ośrodkach dziennego i stałego pobytu doskonale uatrakcyjnia i uzupełnia pobyty poszpitalne, pobyty opiekuńcze oraz rehabilitację osób starszych.