Trening praktyka

„Razem raźniej”

Warsztaty edukacyjne

Otępienne zespoły chorobowe dotykają opiekunów osób chorych, rodziny są wyczerpane emocjonalnie, sąsiedzi nie wiedzą jak pomóc a lokalna społeczność staje się obojętna. Pojawiają się pytania jak sobie poradzić z tą chorobą? Jak się komunikować z chorymi osobami? Zapraszam na warsztaty łączące w sobie trening i edukację. Spotkanie ma formę interdyscyplinarnych ćwiczeń, podczas których uczestnicy warsztatów aktywnie biorą udział w budowaniu mostów między ograniczeniami a możliwościami. Podstawą spotkania jest wymiana doświadczeń oraz konfrontowanie ich z kompetencjami. Celem warsztatów jest budowanie gerontoprofilaktyki  łączącej działania opiekuńcze z oddziaływaniem o charakterze edukacyjnym. Podstawą dobrych praktyk opiekuńczych jest aspekt trenowania zarówno wśród opiekunów instytucjonalnych jak i rodzinnych. Trening – praktyka = trening – rozwój. Zachęcam do systematycznych, okresowych treningów w opiece, które zapobiegają m.in. wypaleniu zawodowemu.


Zobacz realizacje warsztatów