Słuchowisko

Liść miłości

To słuchowisko powstało w oparciu o rozmowy prowadzone z p. Krystyną Łabsz, botanikiem. Wielokrotne spotkania zaowocowały tekstem osadzonym w mikroklimacie przyrody.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0