POZYTYWNA INTERAKCJA

icon1 dbamy o sprawność umysłu i ciała
icon1 komunikujemy się z wzajemną satysfakcją
icon1 cieszymy się wolnym czasem

Działania Geronto Mariusz Dorot skoncentrowane są wokół osoby poprzez towarzyszenie i wspieranie. Podstawowym celem jest podnoszenie jakości życia osób starszych przez pokonywanie trudności i usprawnianie codziennego życia.

Skupiam się na  wsparciu rozwoju psychomotorycznego osób starszych, aby pomóc lepiej radzić sobie z codziennością. Zajmują mnie wszelkie formy ruchu dostosowane do wieku i stopnia samodzielności.

Ruszyć. Doświadczyć. Żyć.

Zapraszam w radosną przygodę ruchu, która porusza osoby z otępieniem. Działania zorientowane są na doświadczanie, edukację oraz procesy terapeutyczne. Prowadzę zajęcia wypełnione pomysłami poruszającymi całą osobę. W trakcie zajęć akcentuję doświadczenie słowa „więcej”:

WIĘCEJ bezpieczeństwa!
WIĘCEJ zaufania do siebie!
WIĘCEJ zdolności i kompetencji!

Wciąż szukam nowych form wsparcia, które są przystosowane do potrzeb osób starszych.


Dobierz ofertę dla swoich najbliższych bądź podopiecznych:

Zaufanie podopiecznych

To najlepsza rekomendacja

“Prelegent niezwykle umiejętnie i emocjonalnie przedstawił temat. Nawiązał bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, jak również z uczestnikami warsztatów.”

Anna Suchon

Koordynator projektu, Zespół Szkół Ogólnokształcących

“Prowadzący jest doskonale przygotowany merytorycznie, a omawiane zagadnienia obrazuje odpowiednimi przykładami. Pan Dorot oprócz części teoretycznej, bardzo dużo czasu poświęca na warsztaty i ćwiczenia praktyczne, które można w całości wykorzystać we własnej pracy.”

Andrzej Majewski

Dyrektor, Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki

“Przy wszystkich wspólnych przedsięwzięciach Pan Mariusz Dorot wykazuje się inwencją, zaangażowaniem, rzetelnością, starannością przygotowania scenariuszy.”

Anita Kucharska

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Od ograniczeń

do możliwości