Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania seniorów

Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania seniorów

Podczas tego spotkania wygłosiłem referat oraz poprowadziłem warsztaty. Szczegóły tego wydarzenia znajdują się pod tym adresem: http://www.seniorzy.wroclaw.pl/node/104