Nauczyciel w przestrzeni uczenia się

Nauczyciel w przestrzeni uczenia się

LIST UCZNIA  DO NAUCZYCIELA, Autor: Mariusz Dorot
– praca pisemna okazją do refleksji nad osobą niesamodzielną w przestrzeni nauczyciel-uczeń

Artykuł powstał w ramach projektu “Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach. Miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji metodycznej kończącej projekt w dniach 4 – 5.06.2016r. Wygłosiłem referat oraz poprowadziłem warsztaty pt. Osoba niesamodzielna w przestrzeni „nauczyciel-uczeń” na przykładzie pracy z osobami dotkniętymi otępieniem. Szczegółowy program znajduje się tutaj.