Mariusz Dorot

wspieranie, wspomaganie, terapia

O mnie

Kim jestem, co robię i dlaczego robię to najlepiej


Od 20 lat towarzyszę osobom starszym niesamodzielnym. Każda chwila spędzona obok osoby starszej staje się dla mnie inspiracją do odkrywania siebie. Towarzyszenie w ciągu mojego życia stało się niezwykłą przygodą wypełnioną twórczością i pasją. W sposób szczególny zajmuję się osobami starszymi dotkniętymi chorobami dementywnymi. Chcę poprawiać jakość życia osób z demencją oraz ich rodzin. Chcę, aby osoby starsze niesamodzielne, dotknięte chorobami otępiennymi czuły się bezpiecznie. Swoim działaniem pragnę dołączyć do tych osób, miejsc, placówek, które dbają o zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia osób starszych na najwyższym poziomie. W przyszłości chciałbym stworzyć miejsce, w którym działania pracowników skoncentrowane są na osobie starszej i wypełnione jest przyjazną atmosferą.

Kim jestem?

Dowiedz się więcej…


Mariusz Dorot – pedagog, terapeuta, gerontolog, gerontopsychomotoryk. Jest absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną oraz studiów podyplomowych z zakresu gerontologii oraz wiedzy o kulturze. Ukończył studium organizacji czasu w starszym wieku KLANZA, studium metodyczne dotyczące aktywizacji kulturalnej osób starszych oraz kurs psychomotoryki i gerontopsychomotoryki w Niemczech. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, które zdobywał w organizacjach pozarządowych, placówkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjnych oraz w pracy indywidualnej. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych działaniach animacyjnych skierowanych do osób starszych niesamodzielnych i osób z chorobami otępiennymi.

Geronto.pl

%

Energii wkładanej w pracę

%

Efektywności

%

Zadowolonych klientów