Gerontopsychomotoryka

“Ruchome mosty”

Zajęcia ruchowe

W ramach wsparcia psychomotorycznego osób starszych oferuję zajęcia ruchowe w oparciu o motorykę małą i dużą. Te zajęcia to coś więcej niż gimnastyka. W trakcie zajęć akcentujemy mocne strony osób starszych, zwiększamy zakres samodzielności oraz odświeżamy kompetencje. Zajęcia motywują do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, przeciwdziałają depresyjności i poprawiają funkcjonowanie w codziennym życiu. Dowodzą tego wyniki 30 letnich badań prof. Wolfa Dietera Oswalda przeprowadzone na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga na wydziale Psychogerontologii “SIMA-Projekt”. Zajęcia dotyczą obszaru związanego z motoryką, procesami poznawczymi, zmysłami oraz komunikacją interpersonalną.

Zajęcia proponujemy w dwóch wariantach:

  • Indywidualne zajęcia w miejscu zamieszkania
  • GRUPY RUCHU w placówkach dziennego i stałego pobytu osób starszych

Zajęcia prowadzone metodą gerontopsyhomotoryki  doskonale uatrakcyjniają i uzupełniają pobyty poszpitalne, pobyty opiekuńcze oraz rehabilitację osób starszych.  Czas trwania zajęć i cyklu uzależniony jest od indywidualnych możliwości uczestników.


Zobacz realizacje gerontopsychomotoryki