Trening praktyka

“Razem raźniej”

Warsztaty

Otępienne zespoły chorobowe dotykają opiekunów osób chorych, rodziny są wyczerpane emocjonalnie, sąsiedzi nie wiedzą jak pomóc a lokalna społeczność staje się obojętna. Pojawiają się pytania jak sobie poradzić z tą chorobą? Jak się komunikować z chorymi osobami? Zapraszam na warsztaty łączące w sobie trening i edukację. Spotkanie ma formę interdyscyplinarnych ćwiczeń, podczas których uczestnicy warsztatów aktywnie biorą udział w budowaniu mostów między ograniczeniami a możliwościami. Podstawą spotkania jest wymiana doświadczeń oraz konfrontowanie ich z kompetencjami. Celem warsztatów jest budowanie gerontoprofilaktyki  łączącej działania opiekuńcze z oddziaływaniem o charakterze edukacyjnym. Podstawą dobrych praktyk opiekuńczych jest aspekt trenowania zarówno wśród opiekunów instytucjonalnych jak i rodzinnych. Trening – praktyka = trening – rozwój. Zachęcam do systematycznych, okresowych treningów w opiece, które zapobiegają m.in. wypaleniu zawodowemu.


Poniżej niektóre dotychczasowe realizacje:

Lublin, Fundacja Stocznia, Wykład i warsztat 21.09.2020r. – 3h

Warsztaty z gerontopsychomotoryki dla uczestników seminarium “Siłownia pamięci”.

Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego, Kurs psychomotoryki 28.01.2020r. – 12h

Warsztaty z gerontopsychomotoryki dla studentów AWF.

Wrocław, Fundacja Promyk Słońca, Kurs psychomotoryki 20.10.2018r. – 6h

Warsztaty z gerontopsychomotoryki dla uczestników kursu psychomotoryki prowadzonego przez Akademię Psychomotoryki.

Warszawa, Fundacja Wsparcie 26.04.2018r. -2h

Warsztaty dla opiekunów w ramach grupy wsparcia pt. Kreatywna opieka nad osobą starszą / część II praktyka.

Warszawa, OPS Bemowo 25.04.2018r. -2h

Warsztaty dla opiekunów w ramach psycho-edukacyjnej grupy wsparcia
pt. Aktywizacja i animacja czasu wolnego osób cierpiących na zespoły otępienne.

Warszawa, Fundacja Wsparcie 22.02.2018r. -2h

Warsztaty dla opiekunów w ramach grupy wsparcia pt. Kreatywna opieka nad osobą starszą / część I teoria.

Warszawa, OPS Ochota, Dom Dziennego Pobytu 28.11.2017r. – 2h

Warsztaty dla opiekunów w ramach psycho-edukacyjnej grupy wsparcia
pt. Aktywizacja i animacja czasu wolnego osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne zespoły otępienne.

Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa, II Dni Gerontologii 8.10.2017r. – 2h

Warsztaty dla uczestników ogólnopolskiego spotkania II Dni Gerontologii pt. Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania seniorów.

Warszawa, Caritas 25.07.2017 -2h

Warsztaty dla opiekunów w ramach grupy wsparcia.

Warszawa, OPS Praga Płd., Dzienny Dom Pomocy „Na Paca” 8.12.2016 – 2h

Warsztaty dla pracowników i podopiecznych w ramach integracji.

Warszawa, OPS Praga Płd., Dzienny Dom Pomocy „Na Walecznych” 18.11.2016 – 3h

Warsztaty dla pracowników i podopiecznych w ramach integracji.

Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Europejskie Dni Psychomotoryki 18.09.2016 – 2h

Warsztaty dla uczestników międzynarodowego spotkania Europejskie Dni Psychomotoryki we Wrocławiu pt. Psychomotoryczne wspieranie rozwoju na podstawie doświadczeń pracy z ciałem i duchem dotkniętym starszym otępieniem.

Gliwice, 4/5.06.2016 -6h

Warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Erazmus+ „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”.

Warszawa, Stowarzyszenie „mbU”, 7.03.2015 -2h

Szkolenie dla opiekunów w ramach projektu „Przystanek Alzheimer”.


Zobacz realizacje warsztatów