Szkolenia wewnętrzne

Jeśli potrzebujesz szkolenia i chciałbyś zaoferować to w swojej instytucji jako wsparcie dla pracowników, którzy towarzyszą na co dzień osobom starszym to zapraszam do kontaktu!

Jeśli Twoja organizacja: stowarzyszenie lub fundacja potrzebuje wsparcia dla opiekunów lub wolontariuszy to zapraszam do kontaktu!

Wielochorobowość towarzysząca starości dotyka opiekunów osób chorych, rodziny są wyczerpane emocjonalnie, sąsiedzi nie wiedzą jak pomóc a lokalna społeczność staje się obojętna. Pojawiają się pytania jak sobie poradzić z tą starością? Jak się komunikować z chorymi osobami? Zapraszam na warsztaty łączące w sobie trening i edukację. Spotkanie ma formę interdyscyplinarnych ćwiczeń, podczas których uczestnicy warsztatów aktywnie biorą udział w budowaniu mostów między ograniczeniami a możliwościami. Podstawą spotkania jest wymiana doświadczeń oraz konfrontowanie ich z kompetencjami. Celem warsztatów jest budowanie gerontoprofilaktyki  łączącej działania opiekuńcze z oddziaływaniem o charakterze edukacyjnym. Podstawą dobrych praktyk opiekuńczych jest aspekt trenowania zarówno wśród opiekunów instytucjonalnych jak i rodzinnych.

Trening – praktyka = trening – rozwój. Zachęcam do systematycznych, okresowych treningów w opiece, które zapobiegają m.in. wypaleniu zawodowemu.