Aktywizator seniorów. Scenariusz zajęć.

Aktywizator seniorów. Scenariusz zajęć.

Spotkajmy się! – przemawiają do nas scenariusze Aktywizatora seniorów – bo jest coś pożytecznego do zrobienia, dobrego do przeżycia i ważnego do przekazania innym. Jednym z atutów dobrego scenariusza jest właśnie fakt, że doprowadza do spotkania, które rodzi relacje między uczestnikami. Zaś przy budowaniu relacji, ważne jest to w jakim kierunku prowadzi scenariusz. W tym zbiorze określają go moduły tematyczne, będące doświadczeniem autorek w ich codziennej pracy z osobami starszymi. Każdy etap scenariusza, każdy scenariusz w module i każdy moduł w tym zbiorze wydaje się na siebie pracować i tworzyć kolejne przykłady pracy z seniorami. Dzięki temu zbiór jest zrywny, energiczny, odświeżający i co najważniejsze, dodający skrzydeł do pracy. Scenariusze dotykają zarówno istoty współtworzenia zajęć w grupie jak i zajęć indywidualnych, a ich bogata treść dotyczy sfer związanych z umysłem, ciałem i duchem. Ta komplementarność w podejściu do człowieka budzi zaufanie, szacunek i zachęca do realizacji scenariuszy. Wyjątkowość tych scenariuszy wyraża się przede wszystkim w tym, że akcentują samodzielność osób starszych. Dzięki temu, że zawierają one wiele sposobów pracy, począwszy od mini wykładów, dyskusji, pracy w grupie, wymiany doświadczeń, po inscenizacje i gry dydaktyczne stają się atrakcyjnym przedmiotem uwagi. Warsztat pracy tworzą różnorodne formy terapii, techniki integracyjne, materiały dydaktyczne, zaskakujące zestawienia pomysłów, które wpływają na zaangażowanie uczestników. Z zajęć wypływają zasady, a wśród nich ta najważniejsza – zasada dobrowolności. Zasady dostrajają i spajają uczestników z prowadzącym tworząc podstawę scenariuszy. Zajęcia łączą ze sobą lokalne społeczności, pomagają odkrywać wśród uczestników nowe role społeczne, a także odświeżają osobiste kompetencje. Pomimo tego, że Aktywizator seniorów może brzmieć nieswojo, to stara się on tworzyć bliskość kontaktów społecznych. Scenariusze zajęć są dokładne, wypracowane, wyczerpujące,...